Select The university

Local ranking World ranking University Name Details Heranking
1 5270 Azerbaijan State University of Economics _ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti more>> 559
2 5869 (1) Baku State University _ Bakı Dövlət Universiteti more>> 405
3 6180 Baku Engineering University (Qafqaz University) more>> 344
4 6431 Azerbaijan State Economic University more>> 302
5 6679 Azerbaijan Police Academy _ Polis Akademiyası more>> 264
6 7283 Nakhchivan Teachers Institute _ Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu more>> 197
7 8012 Khazar University _ Xəzər Universitəsi more>> 137
8 9577 ADA University (Azerbaijan Diplomatic Academy) more>> 68
9 10630 Azerbaijan Medical University _ Azərbaycan Tibb Universiteti more>> 43
10 10816 Academy of the Ministry of Emergency Situations _ Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası more>> 40
11 11889 Odlar Yurdu University _ Odlar Yurdu Universiteti more>> 26
12 12357 Azerbaijan University of Languages more>> 22
13 12913 Azerbaijan Technical University _ Azərbaycan Texniki Universiteti more>> 18
14 14083 Azerbaijan State University of Oil Industry more>> 12
15 14334 Baku Higher Oil School _ Bakı Ali Neft Məktəbi more>> 11
16 14610 Academy of Choreography more>> 10
17 14877 Ganja State University _ Gəncə Dövlət Universiteti more>> 9
18 16060 Baku Business University more>> 6
19 16069 Azerbaijan State Pedagogical University _ Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti more>> 6
20 16089 Western Caspian University more>> 6
21 17227 Azerbaijan University of Architecture and Construction _ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti more>> 4
22 17241 Nakhchivan State University _ Naxçıvan Dövlət Universiteti more>> 4
23 18116 Azerbaijan State Agrarian University more>> 3
24 18153 Sumqayit State University (Sumgait State University) _ Sumqayıt Dövlət Universiteti more>> 3
25 18159 Azerbaijan State Marine Academy _ Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası more>> 3
26 18223 Academy of Labour and Social Relations _ Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası more>> 3
27 18423 Baku State University more>> 3
28 19511 Baku Music Academy _ Bakı Musiqi Akademiyası more>> 2
29 19856 Azerbaijan Technical University more>> 2
30 19889 National Aviation Academy more>> 2
31 21700 Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch _ MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı more>> 1
32 21820 Azerbaijan University _ Azərbaycan Universiteti more>> 1
33 21853 Lankaran State University more>> 1
34 21885 Azerbaijan State University of Culture & Art _ Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti more>> 1
35 21929 Azerbaijan Academy of Public Administration more>> 1
36 21989 Azerbaijan State Conservatory _ Azərbaycan Milli Konservatoriyası more>> 1
37 22055 Azerbaijan Tourism and Management University _ Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti more>> 1
38 22131 National Aviation Academy more>> 1
39 22706 Azerbaijan National Conservatorie more>> 1
40 22731 Azerbaijan State Oil Academy more>> 1
41 22804 Ganja State University more>> 1
42 25630 Azerbaycan Dövlet Beden Terbiyesi ve Idman Akademiyasi more>> Not Set
43 26218 Azerbaijan State Oil Academy _ Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası more>> Not Set
44 26750 Azerbaijan Technological University _ Azərbaycan Texnologiya Universiteti more>> Not Set
45 26803 Baku Eurasia University _ Baki Avrasiya Universiteti more>> Not Set
46 26822 Azerbaijan Cooperative University _ Azərbaycan Kooperasiya Universiteti more>> Not Set
47 26876 Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev more>> Not Set
48 26913 Baku Slavic University more>> Not Set
49 26942 Nakhchivan University _ Naxçıvan Unversiteti more>> Not Set
50 26995 Azerbaijan High Military School _ Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi more>> Not Set
51 27019 Azerbaijan State Academy of Fine Arts more>> Not Set
52 27068 Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov more>> Not Set
53 27098 Baku Girls University _ Bakı Qızlar Universiteti more>> Not Set
54 27168 Mingachevir State University more>> Not Set
55 27192 Nakhchivan State University more>> Not Set
56 27220 Mingachevir Polytechnic Institute _ Mingecevir Politexnik Institutu more>> Not Set
57 28039 Azerbaijan International University more>> Not Set
58 28176 Azerbaijan Toursim Institute more>> Not Set
59 28201 Baku Slavic University more>> Not Set
60 28306 Qafqaz University more>> Not Set
61 28326 Western University more>> Not Set