Select The university

Local ranking World ranking University Name Details Heranking
1 1252 Comenius University in Bratislava _ Univerzita Komenského v Bratislave more>> 18817
2 1462 Slovak University of Technology in Bratislava _ Slovenská technická univerzita v Bratislave more>> 13587
3 1755 Slovak University of Agriculture in Nitra _ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre more>> 8979
4 1787 Pavol Jozef Šafárik University in Košice _ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach more>> 8616
5 2353 Technical University of Košice _ Technická univerzita v Košiciach more>> 4446
6 3660 University of Prešov _ Prešovská univerzita v Prešove more>> 1481
7 3762 Matej Bel University in Banská Bystrica _ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici more>> 1393
8 3890 University of Constantinus the Philosopher in Nitra _ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre more>> 1260
9 4015 University of Žilina _ Žilinská univerzita v Žiline more>> 1169
10 4174 College of Public Administration Economics and Management _ Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave more>> 1041
11 5827 University of Trnava _ Trnavská univerzita v Trnave more>> 415
12 6214 University of Economics in Bratislava _ Ekonomická univerzita v Bratislave more>> 339
13 6326 Pan European University (Bratislava School of Law) _ Paneurópska vysoká škola more>> 319
14 6834 Technical University in Zvolen _ Technická univerzita vo Zvolene more>> 244
15 7762 University of St Cyril and Methodius of Trnava _ Univerzita sv Cyrila a Metoda more>> 156
16 7815 Catholic University in Ružomberok _ Katolícka univerzita v Ružomberku more>> 152
17 8240 Academy of Performing Arts in Bratislava _ Vysoká škola múzických umení more>> 125
18 9000 Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín _ Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne more>> 88
19 9884 Slovak Medical University in Bratislava _ Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave more>> 60
20 10120 Vysoká škola Hochschule Fresenius more>> 54
21 11863 J Selye University _ Univerzita J Selyeho _ Selye János Egyetem more>> 27
22 12086 Academy of Fine Arts and Design Bratislava _ Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave more>> 25
23 12466 College of Management in Trenčín _ Vysoká škola manažmentu City University of Seattle more>> 22
24 12879 Police Academy in Bratislava _ Akadémia policajného zboru v Bratislave more>> 19
25 13211 Academy of Arts in Banská Bystrica _ Akadémia umení v Banskej Bystrici more>> 17
26 14267 Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove) more>> 12
27 14779 Central European College in Skalica _ Stredoeurópska vysoká škola v Skalici more>> 10
28 15484 General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš _ Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši more>> 8
29 16415 University of Veterinary Medicine in Košice _ Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach more>> 6
30 16425 St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava _ Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave more>> 6
31 17855 Bratislava International School of Liberal Arts _ Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií more>> 4
32 18055 Vysoká škola Danubius more>> 3
33 18369 Janos Selye University more>> 3
34 18948 International Business College ISM Slovakia in Prešov _ Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove more>> 3
35 20740 DTI University more>> 2
36 22616 Law University of Bratislava more>> 1
37 24624 Security Management College in Košice _ Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach more>> 1
38 27870 College in Sládkovičovo more>> Not Set
39 31092 College of International and Public Relations Prague _ Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha more>> Not Set
40 31120 Academia Medica Bratislava _ Akadémia médií more>> Not Set