Academy of Arts in Banská Bystrica _ Akadémia umení v Banskej Bystrici

Type: Universities
Continent: Europe
Country: Slovakia

Local Ranking: 25
World Ranking: 13211
Heranking: 17


Author: No Data

Description: Oficiálna stránka Akadémie umení v Banskej Bystrici - verejnej vysokej školy univerzitného typu, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárske, magisterské a doktorandské) na troch fakultách (Fakulte výtvarných umení, Fakulte dramatických umení a Fakulte múzických umení).

Keywords: univerzita, umelecké fakulty, vysoká škola, umelecká, umenie, vysokoškolské štúdium, Banská Bystrica, divadelné umenie, dramatické umenie, výtvarné umenie, hudobné umenie, bakalárske

Visit university's website